[43-44]
Анкершто́къ м. морс. якорный брусъ, образующій крестъ съ цевьемъ (веретеномъ) якоря поперекъ, противу направленія лапъ. Бываетъ только у двулапаго якоря. Брошенный якорь падаетъ на пятку, опрокидываясь затѣмъ лапами плашмя, а брусомъ стоймя; при напорѣ вѣтра или теченія на судно, штокъ приходитъ въ лежачее положеніе, одинъ изъ двухъ роговъ обращается кверху, другой книзу, и лапа забираетъ.