[37-38]
Амплифика́ція ж. лат. риторич. фигура: многоречіе, многословіе, велеречіе; расширеніе, повтореніе одного и того же, разными словами и оборотами, для усиленія убѣжденія.