[686]Эсте́тика ж. греч. ученіе или теорія объ изящномъ, объ изяществѣ въ художествах. Эстетическое чувство или вкусъ, изящный. Эсте́тикъ теорикъ въ изящныхъ искуствахъ.