[685]Энциклопе́дія ж. греч. циклопедія, справочное сочиненіе, содержащее въ сокращеніи все человеческія знанія, науки, или все части одной науки. энциклопеди́ческій словарь, сокращенная циклопедія. энциклопедистъ, всезнайка, ученый, изучавшій все знанія.