[685]Энтотъ, энта, энто, этотъ или тотъ; эвона который. Эвтотъ-то ничего бы, да энтотъ все кобенится! Энтакъ эдакъ, такъ какъ тамъ или тотъ, на тотъ ладъ.