Yat-round-icon1.jpg

[580]Храмъ м. стар. хоромы, жилой домъ, хра́мина ж. Вшедшѣ въ храмину, Матфъ. || Храмъ и храмъ Божій, зданіе для общественнаго богослуженія, всякого исповеданія; церковь. Веи... стоящіи во храмѣ Господни, Псалтирь. Не вестѣ ли, яко храмъ Божій естѣ, а духъ Божій живетъ въ васъ? Кор. Телѣса́ ваша храмъ живущаго въ васъ Св. Духа суть, тамъ же. Храмы зиждутся во имя святаго. Собирать на построеніе, украшеніе храма. Сельскій храмикъ, церковь. Храмища во имя Спаса. Абрамъ, Абрамъ, да не Божій же храмъ! Храмово́й къ храму относящ. — праздникъ, престольный, когда празднуется святой, во имя коего построена церковь. Хра́минный къ храминѣ относящ. Храмозда́ніе самое дѣло, построеніе церкви. Храмозда́нная, Храмозда́тельная грамота, даваемое архіереемъ разрешеніе на постройку церкви. Храмозда́тель, Храмоздательница, строитель, хозяинъ, коего иждивеньемъ храмъ строится.