Yat-round-icon1.jpg

Ф
Толковый словарь живого великорусскаго языка Владиміра Даля
Brockhaus Lexikon.jpg Словникъ: Ф. Источникъ: т. 4 (2-е изд., 1882), с. 546 ( сканъ · индексъ ) • Другіе источники: ТСД1 : ТСД3ТСД2/Ф/ДО въ новой орѳографіи


[546]
Ф.

Ф буква фертъ, фе, эфъ, въ црквн. азбукѣ 22-я, въ руской 21-я; въ црквн. счетѣ подъ титлою Fert-church-slavonic.png҃ знчт. 500; на югѣ произнос. х и хв, и наоборотъ: Хведоръ, Хвилипъ, и фостъ, фатъ. Сокрщн. ф., фунтъ, футъ; || имя Филипъ; || фабрика; || фигура на чертежѣ.