[190]Симфо́нія ж. греч. муз. гармонія, согласіе звуковъ, многогласное созвучіе. || Особый видъ многогласнаго музыкальнаго сочиненія. Симфонія Гайдена. || Симфонія на Ветхій, на Новый Завѣтъ, сводъ, указаніе мѣстъ, гдѣ поминается одно и то же слово.