Yat-round-icon1.jpg

[185]Сигъ м. (отъ сига́ть. прыгать черезъ неводъ?); сижекъ умал. рыба, близкая къ роду бѣлорыбицы, Coregonus. Сиго́вина мясо сига. Эка диковина. рыба сиго́вина! Не великъ сижекъ, да хорошъ пирожок. Сигъ сиго́мъ, а самъ босикомъ. Сигъ — алтынъ, а уха́ подъ тынъ (не вкусна), Про тебя, про свѣта, все приспето: щуки да сиги, кушай да сиди! Есть и сижекъ, да не про вашъ пирожек. Сиго́вый пирогъ сух. Сиго́вія икра. Сиго́вія сѣть, сигови́къ м. арх. небольшой переметъ, саженъ въ 12, а стѣною 6—8 четвертей. Сигострѣлъ прозвище ладожанъ (Наум.).