ТСД2/Пролелеяла

[511]Пролелеяла дочку от пелен до замужества.