ТСД2/Прокарабкаться

[506]Прокарабкаться куда, пролезть, карабкаясь.