[496]Прогрѣши́ть вѣкъ свой, грѣшить часто, много, прожить грѣшно. —ся, провиниться, впасть въ грѣхъ, въ вину. Прогрѣше́ніе ср. прогре́хъ м. прогре́ха ж. проступокъ, вина, провинность, упущеніе.