[410]Префера́нсъ фрнц. преимущество, предпочтеніе; || одна изъ карточныхъ игръ.