[362]Посе́товалъ я на него за это — ну, да Богъ съ нимъ!