[247]Поква́шиваемъ капустку, да продаемъ. Поква́сить кожи въ квасахъ. —ся, страдат. Поква́снуть, покваситься. По́квась ж. поква́сіе ср. пск. гуща изъ-подъ кваса, оловина, дробина.