Yat-round-icon1.jpg

[162]Пода́лбливая дерево, дятелъ стучитъ, тю́каетъ на весь лѣсъ. Подолби́лъ немнаго, да рука болитъ, бросилъ. Подо́лба, подолбица пск. колотушка, чекмарь.