[14]Пара́фъ м. ро́счеркъ руки́, пера, напр. при подписи, или вмѣсто нея.