[2]Па́ворозъ —зокъ, па́ворозень м. задёржка у мѣшка, кошеля, снурокъ; вздѣвка, затяжка, завязка, обора; очкуръ, очкура, гачникъ. Паво́рникъ, прясельникъ, заборникъ, жердинникъ.