Yat-round-icon1.jpg

[768]Ото́лъ м. камч. рѣшетка у рыболовнаго запора? учугъ, заколъ? Ото́лина ж. жердина изъ отола.