Yat-round-icon1.jpg

Онагр / Онагръ
Толковый словарь живого великорусскаго языка Владиміра Даля
Brockhaus Lexikon.jpg Словникъ: Обц. Источникъ: т. 2 (2-е изд., 1881), с. 695 ( сканъ · индексъ ) • Другіе источники: ТСД1 : ТСД3ТСД2/Онагр/ДО въ новой орѳографіи
 
Википроекты: Wikipedia-logo.png Википедія Wiktionary-logo-ru.png Словарь


[695]Она́гръ м. црк. дикій оселъ; названіе это осталось, у ученыхъ, за дикимъ осломъ Средней Азіи. Она́грій, къ нему относящійся.