Yat-round-icon1.jpg

[522]Невпопа́дъ нар. некстати, неуместно или не къ дѣлу; неудачно, не въ угадъ, неладно. Невпопадъ пришелъ, не въ угоду поклонился. Невпопадъ слово молвилось. И хорошо, да невпопад. Нашѣ все невпопадъ.