[92]Карба́н м. пск. карандыш, карапуз, коротыш, недоросток.