Yat-round-icon1.jpg

Зноров / Зноровъ
Толковый словарь живого великорусскаго языка Владиміра Даля
Brockhaus Lexikon.jpg Словникъ: Заст. Источникъ: т. 1 (2-е изд., 1880), с. 713 ( сканъ · индексъ ) • Другіе источники: ТСД1 : ТСД3ТСД2/Зноров/ДО въ новой орѳографіи
 Википроекты: Wikipedia-logo.png Википедія Wiktionary-logo-ru.png Словарь


[713]Зноровъ, зноровиться ипр. пск. норовъ, норовиться; вѣроятно изноровъ, изноровиться.