Yat-round-icon1.jpg

Зимбиль
Толковый словарь живого великорусскаго языка Владиміра Даля
Brockhaus Lexikon.jpg Словникъ: Заст. Источникъ: т. 1 (2-е изд., 1880), с. 706 ( сканъ · индексъ ) • Другіе источники: ТСД1 : ТСД3ТСД2/Зимбиль/ДО въ новой орѳографіи
 Википроекты: Wikipedia-logo.png Википедія Wiktionary-logo-ru.png Словарь


[706]Зимби́ль м. астрх. персидск. родъ округлаго кулька, мягкой корзины изъ рогозы, чакана; въ нихъ привозятъ плоды изъ Персіи.