[579]Завоня́ть, начать вонять. Завоня́лый, вонючій, протухлый, За́вонь? заводь?) смл. пск. мелкій стоячій заливецъ.