[564]Жури́нъ м. растеніе бѣлоголовникъ (а не болиголовникъ), Spirea palmata (digitata), донникъ сибирскій, изъ рода таволги.