[546]Желонка, трубка, стволъ, дудка; носокъ, рыльцѣ, рожокъ, отливъ. || Одинъ изъ видовъ землянаго бура, трубкой. Жело́ночный, къ желонкѣ относящійся. Желоно́къ м. горн. молотокъ для отбивки настыли при чисткѣ плавильной печи и для околачиванія серебряныхъ слитков. Желнъ, жолнъ, жолонъ м. сѣв. большое корыто для корма скота, колода, комяга; желобъ.