[546]Желдь ж. водожелдь, вязожелдь, растеніе Ilex aquifolium, водолистъ, острокровъ, остролистъ, птицій клей, падубъ, дикій терновникъ?