Yat-round-icon1.jpg

Ето
Толковый словарь живого великорусскаго языка Владиміра Даля
Brockhaus Lexikon.jpg Словникъ: Е. Источникъ: т. 1 (2-е изд., 1880), с. 538 ( сканъ · индексъ ) • Другіе источники: ТСД1 : ТСД3ТСД2/Ето/ДО въ новой орѳографіи
 
Википроекты: Wikipedia-logo.png Википедія Wiktionary-logo-ru.png Словарь


[538]Ето, это, е́вдакой, эдакій; е́тамо твр. пск. вонъ тамъ, вона гдѣ; етто, эт-то, вотъ здѣсь; евтотъ, съ эвтимъ ипр.