[451]Діале́ктика ж. греч. умосложеніе, логика на дѣлѣ, въ преніи, наука правильнаго разсужденія; по злоупотребленію, искусство убѣдительнаго пустословія, ловкаго спора, словопренія. Діалекти́ческій, къ діалектикѣ относящійся. Діале́ктикъ, ловкій, искусный спорщикъ, доводчикъ; иногда софист. Діале́ктъ м. говоръ, наречіе, мѣстный, областной языкъ, гово́ря.