[345]Вѣща́ть что, сказывать, говорить, объявлять, повѣдать, проповѣдывать, поучать. —ся, быть сказуему кѣмъ. Вѣща́ніе ср. длит. дѣйствіе по гл. Вѣщба́ ж. прорицаніе, предсказаніе; гаданіе, ворожба. || Заговоръ, слово при заговорѣ. Онъ всякую вѣщбу знает. Вѣщева́ть кого, нвг. осуждать, пересуживать. Она вѣщѣвать горазда. || Предчувствовать, предвѣщать. Сердцѣ мое вѣщуетъ. Вѣща́тель м. вѣща́тельница ж. говорящій, вѣщающій что. Ве́щій, кому все ведомо и кто вѣщаетъ будущее; прорицатель, предсказатель; || умный, мудрый, смотро́къ, предусмотрительный; || ряз. разсудительный, умно и красно говорящій. Вѣщій сонъ не обманет. Когда бы человѣкъ вѣщъ былъ, то бъ не погибал. Вѣщее пѣтухомъ запело, рѣзвы ноженьки подкосилися. Ве́щецъ, вѣще́ль пск. вѣщу́нъ, м. вѣ́щица ж. сиб. ниж. вѣщу́нія, вѣщу́йка ж. вѣжливецъ, вѣдунъ, колдунъ, волхвъ; знахарь, гадальшикъ, ворожея; видо́къ, предсказатель, прорицатель, отгадчикъ; далеко видящій впередъ, прозорливый человѣкъ. || Вѣ́щица, прм. вѣдьма, которая тѣло свое кладетъ подъ ступу, а сама улетаетъ въ трубу соро́кой; || вѣ́щица, сиб. птица соро́ка. || Вѣщу́нъ также во́ронъ, зловѣщая птица, а вѣщу́нія воро́на, ино же соро́ка. Вѣщу́ньинъ, вѣщу́йкинъ, принадлежащій вѣщуніе. Сердцѣ вѣщунъ, душа мѣра, о пище. Сердцѣ вѣщунъ: чуетъ добро и худо. Каркала бъ вѣщунія на свою голову! Вѣщевремене́цъ арх.-шенк. юла, жаворонокъ, вѣстникъ весны́.