[51]Баро́ме́тръ м. греч. снарядъ, показывающій тяжесть, вѣсъ, гнетъ или давленіе воздуха (атмосферы, міроколицы), а потому употребляемый для измѣренія горныхъ высотъ, для наблюденія надъ перемѣнами въ тяжести воздуха, предвѣщающими перемѣну погоды; буревѣстникъ, паго́дникъ. Барометри́ческій, относящійся къ барометру, имъ измѣренный. Барометрогра́фъ м. снарядъ, самъ собою отмѣчающій высоту или стояніе погодника.