[37]Бадья́нъ м. растеніе Illicium anisatum; || дикій бадьянъ, ясенѣ́цъ, Dictamnus, ошибочно баданъ. || казъ. деревянная чашка? || Бадьянъ, батя́нъ или батья́нъ,птица аистъ?