[30]Ау́лъ м. почти у всѣхъ азиятскихъ народовъ нашихъ (татаръ, башкировъ, киргизовъ, многихъ кавказцевъ; у калмыковъ хотонъ), деревня, селеніе, посе́локъ; осѣдлое или кочевое сборище жилищъ; собраніе избъ, хатъ, мазанокъ, землянокъ, сакль или шалашей, шатровъ, балагановъ, юртъ, кочевыхъ кибитокъ. Ау́льный запахъ, жилой, дымный.