Атька / Атька, атя
Толковый словарь живого великорусскаго языка Владиміра Даля
Словникъ: А. Источникъ: т. 1 (2-е изд., 1880), с. 29 ( сканъ · индексъ )

[29]Аˊтька, а́тя, а́тенька м. ряз. тул. (отецъ, атецъ, атя?) тятя, тятенька, батя, батенька, батюшка, батька, бачка, папа, па́пенька, па́почка, отецъ. См. батя.