[563]
Чыга ж. стар. (чуха) узкий, короткорукавый кафтан.