Yat-round-icon1.jpg

Ф
Толковый словарь живого великорусскаго языка Владиміра Даля
Brockhaus Lexikon.jpg Словникъ: Ф. Источникъ: т. 4 (1-е изд., 1866), с. 484 ( сканъ · индексъ ) • Другіе источники: ТСД2 : ТСД3 : ЭСБЕТСД1/Ф/ДО въ новой орѳографіи
 
Википроекты: Wikipedia-logo.png Википедія Wiktionary-logo-ru.png Словарь


[484]

Ф. Ф. Ф. (*)[1]
Ф, буква фертъ, фе, эфъ, въ црквн. азбукѣ 22-я, въ руской 21-я; въ црквн счетѣ подъ титлою Fert-church-slavonic.png҃ знчт. 500; на югѣ произнос. х и хв, и наоборотъ: Хведоръ, Хвилипъ, и фостъ, фатъ. Сокращн. ф., футъ; || имя Филипъ; || фабрика; || фигура на чертежѣ.


Примѣчанія

  1. (*) Прибавочныхъ словъ 160.