Yat-round-icon1.jpg
[626]
Ѵ, буква ижица, церковная, въ азбукѣ 42-я и послѣдняя; пишется вѣ гречск. словахъ, отвѣчая за и и за в, нпр. Еѵфимій, Еѵангеліе, Еѵхаристія, Еѵдокія, и мѵро, мѵроносицы, и въ началѣ словъ. Отъ аза до ижицы. Дошли до ижицы, кончили. Самъ ни аза въ глаза, а людей ижицей тычетъ. Ѳита да ижица — къ лѣнивому плеть ближится. Кси, пси съ ѳитою, пахну́ли сытою.