Yat-round-icon1.jpg

[686]
Іорда́нь ж. мѣсто на льду и прорубь, для водоосвященія на Крещенье. Во іордани купаются, кто о святкахъ рядился. || Твр. прорубь вообще; котловинка, родъ колодца у болота, откуда течотъ ручей. Іорда́нный, къ іордани относящійся. Іорда́нщикъ м. —щица ж. посѣтители, зрители на торжествѣ водосвятія. Іорда́нка ж. запд. ружье, заговоренное при водосвятіи, на іордани; оно не даетъ промаху, повѣрье.