Yat-round-icon1.jpg

[467]
Еˊто, это; е́дакой, эдакій, е́тамо твр. пск. вонъ тамъ, вона гдѣ; е́тто, эт-то, вотъ здѣсь; евтотъ съ евтимъ ипр.