[72]
Бестари́фное государство, въ коемъ нѣтъ таможеныхъ уложеній.