[25]
Атеи́смъ[ВТ 1] м. греч. невѣріе, безвѣріе, безбожіе; невѣрованіе въ бытіе Бога. Атеи́стъ м. —тка ж., ате́й м. —ка ж. безбожникъ. Атеи́стскій, —ти́ческій, къ нему относящійся.

Примѣчанія редакторовъ Викитеки

  1. В оригинале через «с»: «атеи́смъ». Соврем. написание через «з»: : «атеи́зм».