Открыть главное меню
Эта страница не была вычитана

Дѣдъ. Садъ. Годъ. Плодъ. Родъ. Градъ. Жидъ. Радъ. Младъ. Прудъ.

Жаръ. Паръ. Боръ. Дворъ. Соръ. Жиръ. Миръ. Сыръ. Воръ. Пиръ. Сѣръ.

Богъ. Рогъ. Другъ. Плугъ. Врагъ.

Пухъ. Мѣхъ. Смѣхъ. Слухъ. Мохъ.

Полъ. Столъ. Стулъ. Мѣлъ. Илъ.

Мужъ. Ужъ. Ножъ. Кряжъ. Чижъ.

Жукъ сѣлъ на сукъ.

Дѣдъ нашъ спитъ.

Кнутъ не такъ свитъ.

Пёсъ сталъ золъ.

Мужъ былъ трусъ.

Лукъ нашъ не тугъ.

Снѣгъ бѣлъ, точно мѣлъ.

Дѣдъ старъ, а внукъ глупъ.

Дядя скупъ, не далъ намъ крупъ.

Изъ котла шёлъ паръ.

Изъ трубъ шелъ дымъ.

Братъ пилъ квасъ

Нѣтъ для насъ.

Кто пёкъ хлѣбъ, тотъ и ѣлъ.

На нашъ садъ палъ градъ. Сталъ нашъ садъ голъ.

30