Страница:Сочинения Платона (Платон, Карпов). Том 1, 1863.pdf/478

Эта страница была вычитана
445

Δολιχοδρόμοι — 94.
Δόξαν ἡμῖν ταῦτα — 60.
Дропидъ — 267.
Евнухъ — 60.
Εἰς διδασκάλων πέμπειν — 80.
Ἑκτήμορος — 360.
Ἐμμελῶς — 410.
Ἔμπορος — κάπηλος — 58.
Ἐν ἐμαυτοῦ — 281.
Ἔντεχνος σοφία — 73.
Ἐξαναστᾶν — 54.
Εξελέσθαι и ἐξελεῖν τὴν δίαβολήν — 408.
Ἐργολάβοι — 360.
Ἐρήμη, т. е. δίκη — 407.
Ἔρμαιον — 167. 283.
Εὐεργέτης — 436.
Εὗ ἔχει — 80.
Εὐήθεια и εὐήθης — 308.
Εὐτυχία, εὐπραγία — 173.
Законы — изобрѣтеніе древности — 82.

Законы — о доносчикахъ и отвѣтчикахъ — 420; о производствѣ суда — 430.

Законъ и природа — 96 сл.
Зевгзиппъ — 67.
Зевсъ отечественный — 209.
Ἠ = ἤμην — 54.
Ἡδὑ — 90.
Иккосъ тарентскій — 65.
Ἡμεροδρόμοι — 94.
Ἡμῖν, вмѣсто μοί — 363.
Ἡπεῖρος — 224.
Иппіасъ — 60. 62. 96. 409.

Иппіасъ (діалогъ) — 313; его предметъ и содержаніе — 314; его цѣль — 316; изложеніе и время написанія — 220.

Истолкователи — 360.
Ἤ τι ἢ οὐδέν — 404.
Ἰδιώτης — 83.
Ἴημη и ἐφίημη — 405.
Ἴλεω εἴητον — 167.
Ἰσόσκελης — 376.
Καὶ, усиливающее рѣчь, — 357, 414.
Καὶ ναί, μὰ Δία = καὶ νή, μὰ Δία — 197.
Κακῶς λέγειν — 182.

Калліасъ — 54. 60. 409 сл.
Καλλιεπεῖν — 105.
Κάπηλος — 58.
Карійцы — 183. 239. 416.
Каѳедра — 62.
Керамисъ — 63.
Кидіасъ — 281.
Клеовулъ — 106.
Κληροῦχοι — 360.
Κλίνη — 66.
Клиніасъ — 70. 163. 166.
Клятва Сократа — 415.
Коннъ — 139 слл.
Кориванты — 172.
Κρείττονες — 192.
Критіасъ — 64. 268. 431.
Критовулъ — 163.
Кромміонская свинья — 254.
Κρόνος = ἀρχαῖος — 186.
Ктизиппъ — 168.
Лакедемоняне — 104 сл. 245.
Ламахъ — 255.
Лахесъ — 255. 233.

Лахесъ (діалогъ) — 219; предметъ и цѣль его — 220; характеристика разговаривающихъ лицъ — 221; содержаніе его — 222; подлинность 223 сл.

Левъ саламинскій — 430.
Лесбосъ — 103.
Λευκὴ σταθμή — 279.
Лизіасъ — 400.
Ликонъ — 416.
Ληναῖον — 84,
Λογογράφοι = λογοποιοί — 189. 214.
Λόγοι κεκοσμημένοι — 405.
Μαθήματα — 58.
Μακρολογία, βραχυλογία — 93.
Μανικός — 277.
Марсіасъ — 184.
Мегарцы — 134.
Μέγας = χαλεπός — 170.
Медея — 134.
Мелитъ — 356. 406. 416.
Μέν — 278.
Мендея — 61.

Тот же текст в современной орфографии

Δολιχοδρόμοι — 94.
Δόξαν ἡμῖν ταῦτα — 60.
Дропид — 267.
Евнух — 60.
Εἰς διδασκάλων πέμπειν — 80.
Ἑκτήμορος — 360.
Ἐμμελῶς — 410.
Ἔμπορος — κάπηλος — 58.
Ἐν ἐμαυτοῦ — 281.
Ἔντεχνος σοφία — 73.
Ἐξαναστᾶν — 54.
Εξελέσθαι и ἐξελεῖν τὴν δίαβολήν — 408.
Ἐργολάβοι — 360.
Ἐρήμη, т. е. δίκη — 407.
Ἔρμαιον — 167. 283.
Εὐεργέτης — 436.
Εὗ ἔχει — 80.
Εὐήθεια и εὐήθης — 308.
Εὐτυχία, εὐπραγία — 173.
Законы — изобретение древности — 82.

Законы — о доносчиках и ответчиках — 420; о производстве суда — 430.

Закон и природа — 96 сл.
Зевгзипп — 67.
Зевс отечественный — 209.
Ἠ = ἤμην — 54.
Ἡδὑ — 90.
Иккос тарентский — 65.
Ἡμεροδρόμοι — 94.
Ἡμῖν, вместо μοί — 363.
Ἡπεῖρος — 224.
Иппиас — 60. 62. 96. 409.

Иппиас (диалог) — 313; его предмет и содержание — 314; его цель — 316; изложение и время написания — 220.

Истолкователи — 360.
Ἤ τι ἢ οὐδέν — 404.
Ἰδιώτης — 83.
Ἴημη и ἐφίημη — 405.
Ἴλεω εἴητον — 167.
Ἰσόσκελης — 376.
Καὶ, усиливающее речь, — 357, 414.
Καὶ ναί, μὰ Δία = καὶ νή, μὰ Δία — 197.
Κακῶς λέγειν — 182.

Каллиас — 54. 60. 409 сл.
Καλλιεπεῖν — 105.
Κάπηλος — 58.
Карийцы — 183. 239. 416.
Кафедра — 62.
Керамис — 63.
Кидиас — 281.
Клеовул — 106.
Κληροῦχοι — 360.
Κλίνη — 66.
Клиниас — 70. 163. 166.
Клятва Сократа — 415.
Конн — 139 слл.
Кориванты — 172.
Κρείττονες — 192.
Критиас — 64. 268. 431.
Критовул — 163.
Кроммионская свинья — 254.
Κρόνος = ἀρχαῖος — 186.
Ктизипп — 168.
Лакедемоняне — 104 сл. 245.
Ламах — 255.
Лахес — 255. 233.

Лахес (диалог) — 219; предмет и цель его — 220; характеристика разговаривающих лиц — 221; содержание его — 222; подлинность 223 сл.

Лев саламинский — 430.
Лесбос — 103.
Λευκὴ σταθμή — 279.
Лизиас — 400.
Ликон — 416.
Ληναῖον — 84,
Λογογράφοι = λογοποιοί — 189. 214.
Λόγοι κεκοσμημένοι — 405.
Μαθήματα — 58.
Μακρολογία, βραχυλογία — 93.
Μανικός — 277.
Марсиас — 184.
Мегарцы — 134.
Μέγας = χαλεπός — 170.
Медея — 134.
Мелит — 356. 406. 416.
Μέν — 278.
Мендея — 61.