Страница:География Страбона в семнадцати книгах (пер. Мищенко, 1879).pdf/26

Эта страница была вычитана


  
X
Стр.
Рѣки Дура и Кланесъ. Яподы у горы Окры съ городами: Метуломъ, Арутиномъ, Монетіемъ и Вендономъ. Городъ Сегестика у Сава. Навпортъ. Рѣка Калапій. Дороги черезъ Альпы. Прежнее обиліе золота при Акилеѣ. Высота Альпъ сравнительно съ горами Греціи. Три большія озера: Бенакъ, откуда течетъ Минкій, Вербанъ, откуда Тикинъ, и Ларій, откуда выходитъ Аддуя
Книга пятая
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
212253
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
212220
Расширеніе понятія Италіи. Фигура Италіи — треугольникъ. Краткій очеркъ ея. Галлія по сю сторону Альпъ. Галлія по сю сторону и по ту сторону По. Происхождение Венетовъ. Рѣки. Народы, жившіе по рѣкѣ По въ древнія и позднѣйшія времена, Бои и Инсубры. Медіоланій. Веронъ. Бриксія. Мантуя, Регій, Комъ или Новумкомъ. Ларій и рѣка Аддуя, текущая изъ горы Адулы. Торговый городъ Патавій и пристань его, Медоакъ. Равенна. Альтинъ. Бутрій. Спина. Опитерій. Конкордія. Атрія. Виконтія. Акилея. Рѣка Тиманъ и храмъ Діомеда. Слѣды бытности Діомеда у Венетовъ и въ другихъ краяхъ Италіи. Два храма: Юноны Аргивской и Діаны Этолійской. Особая порода лошадей. Истрійскій берегъ: Тергеста, Пола. Племена по сю сторону По. Бои. Лигуры. Сеноны. Гайсаты. Умбры. Тиррены. Города по сю сторону По: Плакентія. Кремона. Парма. Мутина. Бононія. Анкира. Регій, Лепидъ, Макры — Кампы, Клитерна, Форумъ Корнелій. Фавентія Кезена. Рѣки Сапій, Тикинъ, Кластидій. Дерѳона. Аквы — Статіеллы. Прежняя граница страны Айсій, позднѣйшая Рубиконъ. Произведенія страны: желуди, просо, смола, вино, тонкая шерсть въ окрестностяхъ Мутины и рѣки Скутаны.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
221230
Лигистика. Тиррены. Теченіе Тибра. Предварительныя свѣдѣнія о положеніи Омбровъ, Сабиновъ и Латиновъ. Происхожденіе и исторія Тирреновъ. Городъ Керея. Купальни въ Кереѣ. Пеласги. Пространство Тирреніи. Луна. Границы между Лигистикой и Тирреніей. Пиза. Рѣки Арнъ и Айсаръ. Волатерры. Поплоній. Корсика; города ея: Блосинонъ, Хараксъ, Ениконіи. Вапаны. Сардинія; города ея: Каралій, Сулхи. Дальнѣйшее описаніе Этруріи: Косы, Грависки, Пирги, Альсій, Фрегена. Регисвилла. Арретій, Перусіи, Вольсиній, Сутрій, Блерата, Ферентинъ, Фалеріи, Фалискъ, Непита, Статонія, Ваіи, Феронія, Клусій. Озера: Умбрія, Сарсина, Ариминъ, Сена. Камаринъ. Рѣка Метавръ. Храмъ фортуны. Окриклы, Лаолонъ, Нарна. Рѣка Нарнъ. Карсулы, Меванія. Рѣка Тенея. Форумъ — Фламиній. Нукерія, Форумъ — Семпроній, Интерамна, Сполетій, Айссій и Камерта. Амерія, Тудеръ. Ейспелъ и Итурній.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
231242
Сабинская область. Амитернъ, Интерокрея, Реата, Котилія, Форулы, Кирій, Требура, Еретъ. Отъ Сабиновъ вышли Пикентины и Самниты, отъ этихъ Левканы, отъ послѣднихъ Бруттіи. Предварительныя замѣтки о Латинѣ. Племена: Эквы, Вольски, Герники, Аборигены, Рутулы. Начало Лавинія и Альбы. Исторія Ромула и основанія Рима. Коллатій, Антемны. Фидены, Лабикъ, Фесты и тамошнія священнодѣйствія. Амбарваній. Похищеніе Сабинянокъ. Другое извѣстіе о возникновеніи Рима. Племена, совокупно населявшія Лаціумъ. Апіола, Суесса — главный городъ Вольсковъ. Арикія, Теллены, Антій. Плодородность края. Приморскіе города: Остія,