Опечатки-3 (Карпов)/ДО

Опечатки-3
авторъ Василій Николаевичъ Карповъ
Изъ сборника «Сочиненія Платона». Источникъ: Опечатки-3 // Сочинения Платона : в 6 т. / пер. В. Н. Карпова — СПб.: типографія духовн. журнала «Странникъ», 1863. — Т. 3. — С. 532—532.

[532]

ОПЕЧАТКИ.

Стр.
 59Напечатано:retiunisset.Читай:retinuisset.
 71»δὴ»σύ
145»питая, въ себѣ»питая въ себѣ
149»сей часъ»сейчасъ
260»ἀμφύεσθαι»ἀμφίεσθαι
318»θεία μὺρα»θείᾳ μοίρᾳ
344»Поробнѣе»Подробнѣе
393»наровнѣ»наравнѣ