ОИСРП/ДО/Игнатий (диакон)

Yat-round-icon1.jpg

ИГНАТІЙ, Діякон, находясь при Пименѣ Митрополитѣ, описалъ его путешествіе в Константинополь, и другія того времени дѣянія. Жилъ въ исходѣ XIV вѣка.[1]


  1. Татищевъ в предъизв. на Росс. истор. стр. XII и въ Росс. ист. стр. 57.