НЭС/Налковский, Вацлав

Налковский, Вацлав
Новый энциклопедический словарь
Словник: Молочница — Наручи. Источник: т. 27: Молочница — Наручи (1916), стлб. 853 ( скан ) • Даты российских событий указаны по юлианскому календарю.

Налковский (Nałkowski), Вацлав — выдающийся польский географ (1851—1911). Еще студентом (в Кракове), под влиянием Риттера, решил реформировать преподавание географии, обременяющее голову мелочами без разумной связи. На географию он смотрел как на науку о влиянии географических условий на человека. В 1891 г. обнародовал программу наглядной всеобщей географии («Przegląd pedagogiczny», Варшава). Главные его труды: «Gieografja powszechna rozumowa» (Варш., 1887), «Polska, obraz gieograficzny Polski historycznej» («Słownik historyczny», 1887), «Ziemia i człowiek» (Варш., 1901), «Gieografja malownicza», «Rozwój ziemi» («Poradnik dla samouków», V, Варш., 1903), «Afganistan, zarys porównawczo-geograficzny», «O geograficznych błędach, na których opierają się historjozoficzne poglądy prof. Duchińskiego», «Uwagi krytyczne do mapy poglądowej Królestwa Polskiego p. J. Wojcickiej», «Wschodnia granica Europy» (1887), «Geograficzny rzut oka na dawną Polskę», «Zarys geografji powszechnej rozumowej» (изд. 3-е, 1897), «Szkice geograficzne» (1901), «Podręcznik do nauki geografji powszechnej» (Варш., 1902), «Geografja fizyczna» (ib., 1904), «Zarys metody geografji» (ib., 1908), «Geografja malownicza» (ib., 1910), «Krajoznawstwo» (ib., 1910).