МЭСБЕ/Шкивидор

Шкивидор, укладчик груза на судне.