МЭСБЕ/Суровецкий

Суровецкий (Surowiecki), Лаврентий, польск. славяновед, 1709—1827, «О wadach wychowania mlodziezy polskiej» (1806); «Sledzienie poczatkow narodow Slowianskich» (1824; русск. перев. в «Чтениях московск. общ. истории и древностей российск.»); «О czechach» и пр.